Τεύχος 6 - Ιούνιος 2009

Τεύχος 6 - Ιούνιος 2009

Η περιοδική έκδοση του «Κέντρου Μουσειακών Ερευνών» αποτελεί πεδίο διεπιστημονικής επικοινωνίας σε θέματα που αφορούν τα μουσεία και τη μουσειολογία γενικότερα. Οι συγγραφείς  του  παρόντος  τεύχους  βρίσκουν  χώρο  να  παρουσιάσουν τις απόψεις, τις εμπειρίες και τις προσδοκίες τους εστιάζοντας ο καθένας σε διάφορες πτυχές του μουσείου.

  • Παραμύθι στο Μουσείο;
  • Διαδικασίες προτυποποίησης θερμοϋγρομετρικών συνθηκών στο μουσειακό περιβάλλον
  • Πολιτιστικός τουρισμός και τοπικά μουσεία: παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταξύ τους σχέση
  • Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης και οι δράσεις του
  • Τα πανεπιστημιακά μουσεία και οι συλλογές επιστημών υγείας: κρίση και εκσυγχρονισμός

Επιλέξτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε το τεύχος 6 του περιοδικού