Τεύχος 7 - Σεπτέμβριος 2010

Τεύχος 7 - Σεπτέμβριος 2010

Οι συγγραφείς του παρόντος τεύχους βρίσκουν χώρο να παρουσιάσουν τις απόψεις, τις εμπειρίες και τις προσδοκίες τους εστιάζοντας ο καθένας σε διάφορες πτυχές του μουσείου. Έτσι, συζητούνται θέματα πρόσβασης σε μουσεία από άτομα με αναπηρίες, και δίνονται παραδείγματα από εκθέσεις της Ελλάδας και της Πορτογαλίας ειδικά σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν μια πολυαισθητηριακή εμπειρία για όλους τους επισκέπτες.

  • Όταν τα αντικείμενα αγγίζονται. Το παράδειγμα της έκθεσης «Πρόσωπα και Πράγματα»
  • Μουσειακή αποθήκη: το άβατο καταρρίπτεται
  • Τα έντομα ως βιολογικοί παράγοντες φθοράς σε μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία
  • Τυποποίηση στη συσκευασία και μεταφορά έργων πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Access to museums for people with disabilities a Portuguese experience

Επιλέξτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε το τεύχος 7 του περιοδικού