Τεύχος 8 & 9- Φεβρουάριος 2013

Τεύχος 8 & 9- Φεβρουάριος 2013

Στο διπλό αυτό τεύχος με χαρά παρουσιάζουμε μια ανθολογία μεταπτυχιακών εργασι- ών εξειδίκευσης που έχουν εκπονηθεί από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του διατμηματικού προγράμματος «Μουσειακές Σπουδές» του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τη διάρκεια των 9 χρόνων λειτουργίας του.

  • Μνημονικοί τόποι: Το στρατόπεδο-μουσείο του Άουσβιτς και μια πρόταση μουσειολογικής ανάδειξης του στρατοπέδου Χαϊδαρίου
  • Προληπτική συντήρηση για την έκθεση - αποθήκευση εγχόρδων κλασικών μουσικών οργάνων: βιολιών Μουσεία και τρίτη ηλικία
  • Το μουσείο ως χώρος κοινωνικής προσφοράς
  • Λατρευτικά αντικείμενα βυζαντινής & μεταβυζαντινής περιόδου σε μουσεία και συλλογές. Παράμετροι και παρατηρήσεις που προέκυψαν από τη μελέτη περιπτώσεων
  • Σύγχρονοι δεοντολογικοί και νομικοί προβληματισμοί για τα ανθρώπινα υπολείμματα. Η περίπτωση του Εγκληματολογικού Μουσείου
  • Μουσειακή εκπαίδευση στην πράξη: ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Νεολιθική Εποχή
  • Τα αρχαιολογικά μουσεία και η επικοινωνία τους με το κοινό: Ανασταλτικοί παράγοντες επιρροής στο μοτίβο της επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών μουσείων της Αθήνας
  • Μεθοδολογικός οδηγός εγκατάστασης αρχειοστασίων, για τη βέλτιστη φύλαξη και διατήρηση του αρχειακού υλικού σε υφιστάμενα κτήρια αρχείων: μια πρόταση για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Νομού Ευβοίας
  • Τεκμηρίωση συλλογής πολύτιμων βιβλίων: απαιτήσεις και μοντελοποίηση
  • Μουσειογραφία και αρχιτεκτονική μουσείων, ένας διάλογος Ιστορίες των Μυκηνών. Ο σχεδιασμός ψηφιακής αφηγηματικής εμπειρίας με θέμα τους Ταφικούς Κύκλους Α΄ και Β΄ των Μυκηνών

Επιλέξτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε το τεύχος 4 του περιοδικού