Εισαγωγή Υποψηφίων

Γενικές Υποδομές

 Η Γραμματεία, η Βιβλιοθήκη και οι Αίθουσες του ΔΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές» στεγάζονται στο Τμήμα Μαθηματικών στην Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου. Επίσης, προσφέρονται αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρα, βιβλιοθήκες εργαστήρια και λοιπές παροχές από το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Αίθουσες

Τα μαθήματα του Προγράμματος πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες, που στεγάζονται στο Τμήμα των Μαθηματικών (αιθ. Γ45, Γ46, 4ος όροφος).

Εργαστηριακά μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αγίου Σπυρίδωνος, 122 10 Αιγάλεω.

Μουσεία ΕΚΠΑ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει πολλά μουσεία με πλούσιες συλλογές, στα οποία οργανώνονται και πραγματοποιούνται ποικίλες εκπαιδευτικές και επιστημονικές δράσεις. Τα πανεπιστημιακά μουσεία συνεργάζονται συστηματικά με το ΔΠΜΣ “Μουσειακές Σπουδές” για την εκπόνηση κοινών προγραμμάτων έρευνας και υλοποίηση δράσεων με στόχο την σφαιρική κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε ποικίλες πτυχές του μουσειακού έργου και την απόκτηση επιπρόσθετων δεξιοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μουσεία του ΕΚΠΑ και τις δράσεις τους, θα βρείτε στο ακόλουθο link - http://www.uoa.gr/to-panepistimio/moyseia.html

Βιβλιοθήκες και Εργαστηριακές Μονάδες

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του διιδρυματικού μεταπτυχιακού προγράμματος «Μουσειακές Σπουδές», όπου βρίσκονται συγκεντρωμένα βιβλία και άρθρα σχετικά με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού. Η βιβλιοθήκη είναι εγκατεστημένη σε ξεχωριστό χώρο, στο ισόγειο του νέου κτιρίου του Μαθηματικού Τμήματος, στην Πανεπιστημιούπολη και συστεγάζεται με τη Γραμματεία του μεταπτυχιακού.
Προς ενίσχυση του διδακτικού και ερευνητικού έργου, προσβάσιμες στους φοιτητές είναι επίσης όλες οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών και η κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα ανάγνωσης και δανεισμού βιβλίων, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της κάθε βιβλιοθήκης.

Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας  της βιβλιοθήκης του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι Δευτέρα έως Τετάρτη 11.30-15.30.

  • Δυνατότητα δανεισμού βιβλίων έχουν μόνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές»
  • Κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα δανεισμού έως και 2 βιβλίων εβδομαδιαίως, έπειτα από επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας, την οποία θα παραλαμβάνει με την επιστροφή των βιβλίων.
  • Τα βιβλία δανείζονται στους φοιτητές του ΔΠΜΣ κάθε Τετάρτη, με την υποχρέωση επιστροφής τους τη Δευτέρα της επόμενης εβδομάδας, έως τις 15.00
  • Σε περίπτωση αργοπορίας των βιβλίων επιβάλλεται πρόστιμο 1 ευρώ για κάθε ημέρα αργοπορίας. Η αργοπορία επιστροφής του βιβλίου για περισσότερο από 5 ημέρες θεωρείται ως απώλεια του βιβλίου και ο δανειζόμενος υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο της αξίας του βιβλίου, προκειμένου αυτό να αντικατασταθεί. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση καταστροφής του βιβλίου.