Ιστορία

Ιστορία

Η Ιστορία του ΔΠΜΣ Μουσειακές Σπουδές

Τα Τμήματα Ιστορίας & Αρχαιολογίας και Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οργανώνουν και λειτουργούν Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Μουσειακές Σπουδές». Η διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του προγράμματος ανήκει στο Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας. Το ΔΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές» ιδρύθηκε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004.

Επιλέγοντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα στοιχεία για τα ΦΕΚ ίδρυσης, τροποποίησης, αναμόρφωσης και επανίδρυσης του ΔΠΜΣ "Μουσειακές Σπουδές"

ΦΕΚ 823-25/6/03 Ίδρυσης
ΦΕΚ 579-4/4/2008 Τροποποίησης
ΦΕΚ 3357-15/12/2014 Αναμόρφωσης
ΦΕΚ 3278-8/8/2018 Επανίδρυσης 2018