Διαδικασία Εισαγωγής

Διαδικασία Εισαγωγής

Η διαδικασία εισαγωγής περιλαμβάνει κατάθεση φακέλου, γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Θα βρείτε τη προκήρυξη, την αίτηση και τα δικαιολογητικά για την ένταξη σας στο ΔΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές» στα Νέα & Ανακοινώσεις του δικτυακού μας τόπου.