Μουσεία ΕΚΠΑ

Μουσεία ΕΚΠΑ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει πολλά μουσεία με πλούσιες συλλογές, στα οποία οργανώνονται και πραγματοποιούνται ποικίλες εκπαιδευτικές και επιστημονικές δράσεις. Τα πανεπιστημιακά μουσεία συνεργάζονται συστηματικά με το ΔΠΜΣ “Μουσειακές Σπουδές” για την εκπόνηση κοινών προγραμμάτων έρευνας και υλοποίηση δράσεων με στόχο την σφαιρική κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε ποικίλες πτυχές του μουσειακού έργου και την απόκτηση επιπρόσθετων δεξιοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μουσεία του ΕΚΠΑ και τις δράσεις τους, θα βρείτε στο ακόλουθο link - http://www.uoa.gr/to-panepistimio/moyseia.html