Βιβλιοθήκες και Εργαστηριακές Μονάδες

Βιβλιοθήκες και Εργαστηριακές Μονάδες

Προς ενίσχυση του διδακτικού και ερευνητικού έργου, προσβάσιμες στους φοιτητές είναι επίσης όλες οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών και η κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα ανάγνωσης και δανεισμού βιβλίων, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της κάθε βιβλιοθήκης.