Γενικές Υποδομές

Γενικές Υποδομές

 Η Γραμματεία, η Βιβλιοθήκη και οι Αίθουσες του ΔΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές» στεγάζονται στο Τμήμα Μαθηματικών στην Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου. Επίσης, προσφέρονται αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρα, βιβλιοθήκες εργαστήρια και λοιπές παροχές από το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.